Lediga tjänster

Här annonseras alla utlysta tjänster inom Scenkonst Öst.

Scenkonst Öst består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester (SON) och Östgötateatern med ung scen/öst. Vi har ca 200 anställda och lika många eller fler med anställning på visstid. Vi omsätter ca 200 mkr per år och våra ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Syftet med Scenkonst Öst är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt bidra till att stärka länets attraktivitet.

Just nu har vi inga lediga tjänster.