Lediga tjänster

Här annonseras alla utlysta tjänster inom Scenkonst Öst.

Scenkonst Öst består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester (SON) och Östgötateatern med ung scen/öst. Vi har ca 200 anställda och lika många eller fler med anställning på visstid. Vi omsätter ca 200 mkr per år och våra ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Syftet med Scenkonst Öst är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt bidra till att stärka länets attraktivitet.

VIOLIN II, TUTTI till Norrköpings Symfoniorkester

Norrköpings Symfoniorkester söker violin II, tutti. Tjänsten är tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.

SOLOVERK
Mozart: konsert nr 3, 4 eller 5, sats 1 med valfri kadens, sats 2 utan kadens.
Beethoven, Brahms, Tjajkovskij, Sibelius, sats 1 med kadens.
Orkesterutdrag och ensembleprov tillkommer, noter publiceras tre veckor innan provspelningsdagen.

PROVSPELNING
Provspelning äger rum 6 april 2020 i De Geerhallen.

ANSÖKAN
Ansökning sker senast 9 mars 2020 via www.muvac.com/en/vac/norrkopings-symfoniorkester-violin-3

FÖR MER INFORMATION
Helena Nordander, bitr orkesterchef 011-21 86 40
helena.nordander@norrkopingssymfoniorkester.se

Jan Duda, Symf avd 9
jan.duda@norrkopingssymfoniorkester.se

Norrköpings Symfoniorkester bildades 1912 som Norrköpings orkesterförening. Idag omsätter verksamheten ca 100 MSEK per år och har ca 100 tillsvidareanställda, både musiker och andra yrkesgrupper. Under 2017 gav SON 93 konserter. I orkestern ingår 85 musiker varav 82 är tillsvidareanställda.