Om oss2018-11-07T15:15:20+00:00

Om oss

Scenkonst Öst AB (tidigare Scenkonstbolaget i Östergötland AB) består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Organisationen består också av ett verksamhetsstöd som stöttar hela organisationen i frågor gällande HR, IT, ekonomi, fastighet och transport. Bolaget ska bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland och bidra till att stärka länets attraktivitet.

Vårt uppdrag är att:

 • långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen
 • kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet
 • säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden
 • freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn.

Fakta

 • Scenkonstbolaget i Östergötland AB startade den 1 januari 2016.

 • Vi har ca 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år.

 • Våra ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

 • VD för bolaget är Pia Kronqvist.

 • Bolaget bytte namn till Scenkonst Öst AB den 20 juni 2018.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017
2017 i korthet
Årsredovisning 2016
2016 i korthet

Styrelseledamöter

 • Christer Mård (L), ordf. – Region Östergötland
 • Lena Häll Eriksson (S) 1:e vice ordf. – Norrköpings kommun
 • Michael Cocozza (L) 2:e vice ordf.- Linköpings kommun
 • Rebecca Hägg (S) – Region Östergötland
 • Bo Lennhammar (M) – Region Östergötland
 • Lars Eklund (KD) – Region Östergötland
 • Jörgen Rundgren (M) – Norrköpings kommun

Suppleanter i styrelsen

 • Madelaine Johansson (C) – Region Östergötland
 • Klas Linné (MP) – Region Östergötland
 • Ragnar Gyberg (M) – Region Östergötland
 • Elvira Wibeck (KD) – Region Östergötland
 • Louise Malmström (S) Norrköpings kommun
 • Bengt Cete (MP) – Norrköpings kommun
 • Fredrik Lundén (M) – Linköpings kommun